11 June 2017

એક સંબંધ વિશે .....

એક સંબંધ વિશે .....

*પુત્રવધુ = પુત્ર થી પણ વધુ એટલે પુત્રવધુ.*

આવો સુંદર શબ્દ વિશ્વ ની
એક પણ ભાષા પાસે નથી..

*ગૃહિણી..*

સાવ સરળ લાગતા આ શબ્દનો અર્થ છે.
*આખું ગૃહ (ઘર) જેનું ઋણી છે.. તે.*