13 November 2017

કેવી વિચિત્રતા છે આ સંસાર ની

કેવી વિચિત્રતા છે આ સંસાર ની
        

કુતરા ને બેસાડી ખોળામાં હાથ થી પંપાળે છે
        
ખુદ ના સંતાનો ઘર ની નોકરાણી સંભાળે છે
        
રોજ સવારે ઝીમ  જાવા મોંઘી ગાડી લાવે છે
        
ઝીમ માં જઈ  એ તો રોજ સાઇકલ ચલાવે છે
        
મન ને હડવું કરવા ફૂલો ના બાગ માં બેસે છે
        
ને ઘર પોતાનું ખોટા ફૂલો લગાવી  સજાવે છે

ગજબની સોચ છે “મૌન” માનવી ની
         

પથ્થર માં એ તો ભગવાન ને ખોજે છે
          

પ્રભુ છે જેની અંદર એને વૃદ્ધાશ્રમ ભેજે છે